#1 2020-09-06 15:22:06

apfguqrzbqdp
Member
Registered: 2020-08-14
Posts: 3,932

Quái Vật phòng thủ 13.149

Pháo phòng thủ.
Pháo phòng thủ 2                          295.190.
244.247.
Trận địa pháo phòng thủ                          121.322.
Đại pháo phòng thủ 2                          47.171.
Đại pháo phòng thủ                          35.240.
Siêu pháo phòng thủ                          13.374.
Tháp quốc phòng 2                          212.937.
190.589.
Giải cứu khu vườn                          137.922.
Trinitas trấn thủ                          133.663.
Pháo thủ tử chiến                          113.260.
Pháo đài  huyền thoại                           95.604.
Pháo đài phòng thủ                          83.082.
Pháo thủ tử chiến 2                          73.144.
Tháp súng diệt địch                          61.665.
Phòng tuyến trên sông 2                          57.232.
48.173.
Viking phòng thủ                          46.334.
43.995.
Phòng thủ pháo đài                          28.908.
Bảo vệ cuộc sống                          28.728.
Slime tấn công 1                          22.910.
Bắn tên lửa                          19.593.
Chiến tranh vệ quốc                          18.860.
Quái Vật phòng thủ                          13.149.
Tháp bắn quái vật                          9.603.
Pháo thủ thành                          9.247.

©2018 Công ty Cổ phần Mạng trực tuyến                    Điện thoại:

Email: [email protected]

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB