#1 2020-09-06 08:59:35

apfguqrzbqdp
Member
Registered: 2020-08-14
Posts: 3,932

Mấy thằng bêkave kêu nhân viên với hợp đồng 1 năm là "can ba", vậy mấy đứa sv bị ép kí 2-3 năm... | Tinh tế

Mấy thằng bêkave kêu nhân viên với hợp đồng 1 năm là "can ba", vậy mấy đứa sv bị ép kí 2-3 năm.
quãng trọc trí Bình luận: 1     Nhận thông báo    Mấy thằng bêkave kêu nhân viên với hợp đồng 1 năm là "can ba", vậy mấy đứa sv bị ép kí 2-3 năm thì bị chúng gọi là gì ???????????? P/s: đúng là bọn ăn cháo đá bát, tụi sv là nguồn thu nhập chính của chúng nó mà chúng nó chửi vậy đó ????????????       1 thích    Báo xấu   maidng      bphone       1 Bình luận        kynguyen1332ĐẠI BÀNG  thật nguy hiểm                          Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.498  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB