#1 2020-09-06 08:44:09

ckowpqewltre
Member
From: Brazil, Campo Limpo Paulista
Registered: 2020-08-15
Posts: 647

* Ảnh chụp chế độ tự động bằng Camera chính của Live 4

Điện thoại Android   Ảnh chụp bằng Vsmart Live 4- Chất lượng quá ổn trong tầm giá 4tr
Đại_Ca_Quẳng16 phút      Ảnh chụp bằng Vsmart Live 4- Chất lượng quá ổn trong tầm giá 4tr

* Ảnh chụp chế độ tự động bằng Camera chính của Live 4, và Google Camera, ảnh không qua chỉnh sửa, chụp mô phỏng cuộc sống đời thường , thấy đẹp là đưa máy lên chụp ngay ko cần phải chờ đợi hay hậu kỳ.
Điều kiện chụp ban ngày, trong quán ánh sáng ko đấy đủ.

Androidgoogle#androidvsmart#vsmart             BlackBerry#blackberry    Vivo#vivo

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB