#1 2020-09-06 08:22:39

BoutHofsSoats
Member
Registered: 2020-08-03
Posts: 12,271

@Lạc Việt 2020 Trong nhận thức của Lạc: 1

Đừng có xem thường  a Quảng nhé   Đông JuneBình luận: 5      Đừng có xem thường  a Quảng nhé      1 thích      Ngô Thanh Đông   bphone   5 Bình luận    Lạc Việt 2020TÍCH CỰC  Sếp chả nói sai gì cả.

Đại_Ca_Quẳng           Lạc Việt 2020 đã nói:       ↑           Sếp chả nói sai gì cả

@Lạc Việt 2020  Đúng thế, vì những gì nó nói chưa bao giờ đúng chứ ko có sai    , Quăng_Nguyên_Tử         Ngô Thanh Đông           Lạc Việt 2020 đã nói:       ↑           Sếp chả nói sai gì cả.
@Lạc Việt 2020  Trong nhận thức của Lạc: 1.
Sếp chả bao h nói sai 2.
Nếu sếp sai tham khảo lại ý 1 ????????????                  LokiCAO CẤP  Tôi cũng dc Elon Musk chào hàng thiết bị du hành vào không gian.
Nhưng hiện tại tôi bận chút nên thấy chưa cần thiết mua mấy công nghệ này về.

Davichuynh123ĐẠI BÀNG 9 phút  đúng rồi vấn đề thời gian thôi

tới khi mà Apple tích hợp cả cái điện thoại vào mắt kính rồi thì B mới có điện thoại cam ẩn ????)                     MacBook#macbook    Sony Camera#sonycamera.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB