#1 2020-09-05 10:12:27

SharronOGr
Member
From: Germany, Krickenbach
Registered: 2020-09-05
Posts: 1

Có chơi Eve Echoes mới ra không ông

,     6/9/20 lúc 22:02.
,     6/9/20 lúc 22:32.
tổ quốc ghi công anh                                                       ,     7/9/20 lúc 03:22.
Cục súc vl.
,     7/9/20 lúc 07:25.
o7                                                      ,     7/9/20 lúc 10:39.
Phó quản lĩnh.
Có chơi Eve Echoes mới ra không ông.
,     7/9/20 lúc 10:54.
Không bác ơi.
,     7/9/20 lúc 11:40.
Vệ úy.
Tham gia ngày:    6/5/19                     Bài viết:    197                                                                                                       o7 là gì vậy                                                      ,     7/9/20 lúc 11:49.
Là động tác chào của quân đội, công an đó, ai chơi space sim thì biết.
,     7/9/20 lúc 11:50.
Phó đề hạt.
Tham gia ngày:    29/10/10                     Bài viết:    337                                                                                                       Cho ai ko biết thì có Eng/Viet sub, bật lên                                                        ,     7/9/20 lúc 11:54.
Dân binh mắt toét.
Tham gia ngày:    6/5/11                     Bài viết:    31                                                                                                                      Corp nào đấy                                                      ,     7/9/20 lúc 12:05.
Chỉ huy sứ đồng tri.
,     7/9/20 lúc 12:39.
minhlong89   Quản lĩnh.
Tham gia ngày:    6/8/06                     Bài viết:    1,567                                                                                                                                                             minhlong89,     7/9/20 lúc 12:56                                                  #38633                                  Stuart Pot thích bài này.
Phó quản lĩnh.

Ahcute nói:       ↑           Corp nào đấy     covetous crew ông ạ

,     7/9/20 lúc 12:59                                                  #38634.
Dân binh mắt toét.
Tham gia ngày:    6/5/11                     Bài viết:    31                                                                                                              anhquansei nói:       ↑           covetous crew ông ạ.

Hôm rồi mới banh con omen NI đến giờ vẫn chưa có hứng vào lại game

     7/9/20 lúc 13:15                                                  #38635.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB