#1 2020-09-05 06:26:37

EugenioRup
Member
From: Denmark, Kobenhavn V
Registered: 2020-09-05
Posts: 5

Bệnh cắm mặt vào smartphone của giới trẻ | Tinh tế

Điện thoạiĐiện thoại Android   Bệnh cắm mặt vào smartphone của giới trẻ   Khoidang28 phút  Bình luận: 8        Bệnh cắm mặt vào smartphone của giới trẻ        2 thích      Võ_Ngọc_Hưng , RaiChu9x   androidtinhtefact   8 Bình luận    RaiChu9x19 phút  Chắc do vừa sạc vừa dùng nên đt bị hư pin rồi,phồng cả màn hình ????    khanhtoan.nguyen , Khoidang     hemilo6 phút            RaiChu9x đã nói:       ↑           Chắc do vừa sạc vừa dùng nên đt bị hư pin rồi,phồng cả màn hình ????       @RaiChu9x  Phồng rõ to, lại tốn nữa rồi!!.
xtheskyx13 phút  Em cũng đang cắm mặt vào màn hình đây             Lythienky8 phút  Thì tại vì phải cắm mặt vào smartphone thì mới cắm mặt vào sách đc (facebook = cắm mặt vào sách) ????????????            Rimy Fạm5 phút  Ca này bị phổi mà            Bão Sài Gòn5 phút  Cũng đang cắm mặt tìm ko thấy dt chỉ thấy.
Bưởi hồng chín cây ????             Mavinuio Đẹp            tuilait Đã thiệt                     iPad#ipad    MacBook#macbook.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB