#1 2020-08-29 19:42:01

SilasBerna
Member
From: Iceland, Sto?Varfjor?Ur
Registered: 2020-08-29
Posts: 1

15/09 này tỷ lệ bao nhiêu % ra mắt Big Sur các bác nhỉ? | Tinh tế

Máy tínhMáy tính Mac, macOS   15/09 này tỷ lệ bao nhiêu % ra mắt Big Sur các bác nhỉ.

Một cái tên 38 Bình luận: 2      15/09 này tỷ lệ bao nhiêu % ra mắt Big Sur các bác nhỉ

Em hóng mỗi thằng này smile) # macos    Thích       macoshỏi đáp   2 Bình luận    beeP97034 phút  Cái j tới cũng tới thôi bác, cũng chưa ổn lắm đâu nên từ từ    Một cái tên 38     Một cái tên 38ĐẠI BÀNG 13 phút            beeP970 đã nói:       ↑           Cái j tới cũng tới thôi bác, cũng chưa ổn lắm đâu nên từ từ       @beeP970  Các bác lên beta nhìn đẹp quá nên hóng bác                          Hiệp Sĩ#hiepsi    Sony Xperia#xperia.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB