#1 2020-08-29 08:06:10

JaneCag
Member
From: USA
Registered: 2020-08-01
Posts: 564

Nó có vẻ chịu Thuỳ nên kiếm chuyện để Thuỳ quan tâm đấy

Lime status đa phần gặp ở tình đầu hoặc lâu ngày chưa yêu lại.
Chứ qua tầm 2-3 người vẫn còn thì cảm xúc cũng mạnh thật.
,     7/9/20 lúc 12:36.
Gái nt nói bị đau bụng king tức là nó muốn mình mua bvs đem qua cho nó phải ko các fence.
,     7/9/20 lúc 12:37.
vl đã đến bước này rồi sao, qua chịch  nó đi Thùy                                                       ,     7/9/20 lúc 12:39.
Nó có vẻ chịu Thuỳ nên kiếm chuyện để Thuỳ quan tâm đấy.
Hỏi thăm sk thôi,chứ mua bvs qua thật thì.
Chiều hỏi lại xem,rồi nói nó ăn uống gì ko để ship quá                                                       ,     7/9/20 lúc 12:54                                                  #24124.
lehieuds   Vệ úy.
Tham gia ngày:    24/11/11                     Bài viết:    109                                                                                                                      Bảo là để a qua truyền tinh.
ah nhầm, truyền chân khí nội gia, khai thông bế huyệt dưới rún 1 gang, đảm bảo hết đau ngay.

Mình đọc Hoán Kiểm Trọng Sinh thấy nam chính hay làm như vậy

lehieuds,     7/9/20 lúc 13:07                                                  #24125.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB